Mentoring

Mentoring


Mentoring to proces, w którym bardziej doświadczona i mająca więcej umiejętności osoba lub będąca wzorem do naśladowania, uczy, zachęca, sponsoruje i doradza, zaprzyjaźniając się z mniej wykwalifikowaną lub mniej doświadczoną osobą w celu wspierania jej rozwoju zawodowego czy konstruktywnym przechodzeniu przez trudne zawodowe sytuacje. Funkcje mentorskie realizowane są w ramach relacji między mentorem i podopiecznym.
Profesjonalna sesja mentoringowa opiera się o kontrakt zawarty między Mentorem a Uczniem, który określa konkretne cele Mentee, czasowe ramy spotkań i całości procesu, zasady komunikowania się oraz zasady poufności.

Co można osiągnąć dzięki mentoringowi?
W czasie spotkań zarówno Mentor jak i Uczeń współpracują na rzecz realizacji celów Ucznia. Obszary pracy mentoringowej mogą być różne:
• Identyfikacja i analiza potencjału wewnętrznego Ucznia – Mentee.
• Budowanie samoświadomości podopiecznego poprzez ciągły feedback.
• Poszukiwanie możliwych ścieżek kariery (zagrożenia, szanse).
• Rozwijanie kompetencji osobistych i społecznych.
• Wyposażenie podopiecznego w niezbędną wiedzę i kompetencje.
• Wsparcie w nowym projekcie lub nowej pracy: w celu zapewnienia szybkiej asymilacji
• W programach zmian: aby pomóc ludziom zrozumieć, na czym polega zmiana
• Wsparcie dla zwolnień: aby pomóc ludziom w przejściu na nowe etapy ich życia

Mentor


Mentor pochodzi z mitologii greckiej. Według niej “mentor” to dobry opiekun, któremu można powierzyć najważniejsze osoby, sprawy lub rzeczy. Tworzy atmosferę zaufania i bezpieczeństwa w relacji z Uczniem. Profesjonalne przekazuję wiedzę i doświadczenia na rzecz realizacji celów Ucznia.

Wspiera proces narzędziami mentorskimi
• planowania pracy,
• precyzyjnego wypowiadania się,
• aktywnego słuchania,
• zadawania odpowiednich pytań,
• stosowania konstruktywnej krytyki.

Jak wygląda praca podczas sesji?
• Podczas pierwszego spotkania rozmawiamy o tym, na czym polega proces coachingu i ustalamy szczegóły spotkań.
• Liczba spotkań jest uzależniona od celu jaki zostanie ustalony.
• Czas trwania spotkania 1–1,5 godz.
• Spotkania osobiste są możliwe tylko w Warszawie, ale rozmowy online mogą się odbywać z klientami z całego kraju.
• Spotkania mentoringowe są objęte zasadą poufności obowiązującą osoby prowadzące, w celu zapewnienia maksymalnego komfortu klienta.

Inteligentny i zabawny człowiek łączący wiedzę z psychologii i nauk o bezpieczeństwie. Nietuzinkowy intelekt, który potrafi nieszablonowo przekazać to, o czym myśli.

Jakub B. Bączek – Trener Mentalny, Customer

Niezwykle rozwinięta sieć semantyczna z jakiej korzysta Przemek, w połączeniu z jego inteligencją i umiejętnością kompetentnego reagowania w czasie rzeczywistym na zagrożenia wynikające z interakcji społecznych, czynią z niego prawdziwe „zwierzę sceniczne”, człowieka, który świetnie czuje się w otoczeniu innych i chętnie dzieli się , ogromną skądinąd, wiedzą. Współpracę z nim polecam z ogromną przyjemnością.

Bartłomiej Biernacki, psycholog, Customer

Wysoko oceniam współpracę z Przemkiem. Do rozpoczętych projektów podchodzi z dużym zaangażowaniem. Przemek posiada silne umiejętności interpersonalne i wyjątkowe zdolności do zjednywania sobie ludzi. Jego szkolenia są niezwykle ciekawe, pełne pasji. Te umiejętności przekładają się zdolność do motywowania menadżerów jak i całych zespołów. Jego pasją jest psychologia biznesu i siły zbrojne a to dodaje tylko wyjątkowości w podejściu prowadzonych szkoleń.

Alicja Bąkowska, Multiprzedsiębiorczyni, Dyrektor BNI, Customer

Zapisz się na szkolenie

    Chcesz sprawdzić? Pierwsza sesja jest darmowa. Skontaktuj się i umów się na bezpłatną sesję treningu mentalnego.

    Umów się