10
mar

Ukraina a operacje w infosferze. Cz. 5

MKO – cz1.

Mentalny Kontrwywiad Obywatelski w cieniu wydarzeń na Ukrainie. Cz. 5