13
mar

Ukraina a operacje w infosferze. Cz. 6

MKO – cz6.

Mentalny Kontrwywiad Obywatelski w cieniu wydarzeń na Ukrainie. Cz. 6