DISC

DISC – to 4 style zachowań, opracowane na podstawie badań amerykańskiego psychologa, Williama Marstona (1893-1947). Analizując ludzkie zachowania w konkretnym środowisku i w konkretnych sytuacjach,  okazało się, że ludzie o podobnych stylach zwykle bardzo podobnie się zachowują. Co ciekawe, każdy z nas ma w sobie te 4 style zachowań, ale w różnym stopniu ich intensywności; DISC to skrót od angielskich określeń poszczególnych stylów:

  1. D – Dominant (Dominujący)
  2. I – Influencing (Wpływowy)
  3. S – Steady (Stały)
  4. C – Compliance (Sumienny).

Metoda DiSC opiera się na cztero-kwadrantowym modelu, który w miarodajny sposób opisuje cztery style zachowania. Są to Dominacja (Dominance), Wpływ (influence), Stałość (Steadiness) oraz Sumienność (Conscientiousness).  Dla części osób typowy jest jeden styl zachowania, dla innych może być to kombinacja dwóch lub trzech styli.

W oparciu o model DISC i doświadczenie Integrity Solutions oferujemy 49 stron raportu opisującego badaną osobę.

 

Zapytaj o szczegóły lub zamów test.