Szkolenia ze Skutecznej Komunikacji

CZYM JEST KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA?

Komunikacja interpersonalna to proces wymiany informacji pomiędzy osobami, które pozostają ze sobą w określonych relacjach. Taka interakcja posiada zazwyczaj kilka punktów odniesienia, a przekazywanie danych następuje za pośrednictwem jednego lub kilku kanałów, co wywołuje natychmiastowy skutek i otrzymanie informacji zwrotnej. Jej celem jest poznanie siebie, otaczającego nas świata, nawiązywanie relacji międzyludzkich oraz kontrola i wywieranie wpływu, a także umiejętność skutecznego, efektywnego porozumiewania się. Aby pozyskać w ten sposób jak najwięcej informacji, stworzyliśmy dla Was szkolenia z komunikacji interpersonalnej, które pomogą zgłębić jej tajniki.

PODZIAŁ KOMUNIKACJI

Komunikację możemy podzielić na dwa zasadnicze rodzaje: werbalną oraz niewerbalną. Werbalna, czyli przekazywana za pomocą dźwięku, to po prostu mowa. Jest najczęściej wykorzystywana. Niewerbalna to tzw. mowa ciała, gesty oraz mimika. Obu form można używać celowo, jednak niewerbalny przekaz może być wykonany nieumyślnie np. poprzez mimowolny uśmiech po usłyszeniu piosenki. Komunikacja niewerbalna pomaga zrozumieć intencje i uczucia innych osób. Oprócz tych dwóch kategorii jest jeszcze komunikacja pisemna oraz wizualna. Pierwsza odnosi się do listów, książek, broszur i wszelkich form treści drukowanej lub pisanej odręcznie, druga zaś to fotografie, rysunki lub obraz wideo.

Szkolenia z komunikacji pomogą rozwinąć umiejętności interpersonalne w zakresie pozyskiwania i przekazywania informacji. Nauczysz się, jak aktywnie słuchać, pracować w grupie, motywować siebie i innych. Zdobędziesz wiedzę potrzebną w czasie negocjacji, a także poznasz sposoby na rozwiązywanie konfliktów.

Takie cechy jak odpowiedzialność, rzetelność, cierpliwość oraz empatia będą kierowały Tobą w trakcie rozmowy z drugą osobą. Dowiesz się, jak zniwelować bariery występujące w procesie komunikacji oraz jaki mają  wpływ na jakość przekazywanej informacji. 

DLACZEGO WARTO ROZWIJAĆ UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ?

Żyjemy w świecie, który opiera się na wymianie informacji. Niezależnie od tego gdzie pracujemy, jakie stanowiska zajmujemy – komunikujemy się z innymi ludźmi codziennie i w różnych sytuacjach życiowych, nie tylko w sferze zawodowej. Komunikacja interpersonalna, jej sposoby i tajniki, stanowią więc klucz do sukcesu w osiągnięciu porozumienia, a nawet zamierzonego efektu negocjacji, dlatego właśnie warto stale tę umiejętność rozwijać. Komunikacja interpersonalna pozwala nie tylko skutecznie negocjować, i sprawnie się porozumiewać, ale przede wszystkim – rozwiązywać problemy. Stanowi pole do znalezienia optymalnych i satysfakcjonujących obie strony dialogu rozstrzygnięć kwestii spornych, czy problematycznych. 

Wiedzę zdobytą na naszych szkoleniach z powodzeniem wykorzystasz w domu, w pracy i w codziennym życiu, nawet podczas tak prozaicznych czynności jak robienie zakupów. Umiejętności komunikacji interpersonalnej pozwalają na wykształcenie asertywnych zachowań, co wyjątkowo przydaje się w biznesie, ale też pomaga w wychowywaniu dzieci, czy w relacjach z młodzieżą. Rozwijając umiejętności komunikacji interpersonalnej inwestujesz przede wszystkim w siebie: 

  • Rośnie Twoja wartość na rynku pracy, 
  • zyskujesz spokój i pewność siebie, 
  • nabierasz dystansu do otaczającej Cię rzeczywistości,
  • stajesz się odporny na stres, 
  • zwiększasz swoje szanse na sukces i powodzenie podejmowanych przedsięwzięć oraz zadań.

 

Nie zwlekaj i już dziś zapisz się na nasze szkolenie, dzięki któremu zagwarantujesz sobie lepsze jutro!

W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą.

Szkolenia z Komunikacji


Zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoleń z komunikacji.