Jak rozpoznać fake newsy? – weryfikacja informacji
31
mar

Jak rozpoznać fake newsy? – weryfikacja informacji

W dobie Internetu i powszechnego dostępu do informacji z różnych dziedzin życia i różnych stron świata weryfikacja informacji i publikowanych danych staje się niekiedy bardzo trudna. Które z nich są prawdziwe? Jak rozpoznać fake newsy? Zanim zdecydujesz się przekazać poznane informacje dalej, warto dokładnie je zweryfikować, sprawdzić źródło i dopiero w przypadku pewności kierować do kolejnych odbiorców.

Nieprawdziwe informacje – prowadzą do powstawania konfliktów grup społecznych i problemów jednostek

Fake newsy potrafią nie tylko wprowadzić kogoś w błąd komunikacyjny, ale również mogą sporo namieszać w życiu osobistym i zawodowym osób będących w centrum burzy komunikacyjnej. Z nieprawdziwych treści, które szybko rozprzestrzeniają się obecnie po sieci, tworzyć się mogą krzywdzące wiadomości i nieprawdziwe informacje zagrażające spokojnemu funkcjonowaniu jednostek, jak i całych grup społecznych. Konsekwencje bywają bardzo trudne szczególnie dla młodszych grup wiekowych, dlatego prawidłowa weryfikacja informacji jest bardzo ważna i należy do głównych zadań opiekunów czuwających nad bezpieczeństwem informacyjnym dzieci i młodzieży.

Co robić, aby skutecznie rozróżniać fake newsy od prawdziwych informacji?

Nieograniczony dostęp do informacji to z jednej strony znaczne ułatwienie w szybkim pozyskiwaniu ważnych danych, z drugiej jednak pewne niebezpieczeństwo. Umiejętność dobrego rozróżniania prawdziwych od fałszywych informacji jest kluczowa, jednak ilość źródeł informacyjnych bywa tak duża, że niełatwo jest zweryfikować, które z nich faktycznie podają rzetelne i sprawdzone informacje. Warto przede wszystkim korzystać ze znanych serwisów informacyjnych, tych polecanych przez ekspertów i wiarygodnych źródeł, na których publikacja artykułu czy newsa oznacza wcześniejszą akceptację zgromadzonych materiałów. Wątpliwości mogą wzbudzać strony, które nie są odpowiednio przygotowane, zawierają liczne błędy i ostrzegają użytkownika przed brakiem zabezpieczeń witryny. Nietypowa nazwa domeny może wzbudzać wątpliwości i powinna zastanowić odbiorcę przed wejściem i korzystaniem ze strony.

W nauce rozróżniania istotnych i nieprawdziwych informacji pomóc może trening mentalny i współpraca z trenerem. Umiejętność logicznego myślenia, a przy tym również zarządzanie danymi, które trafiają do umysłu odbiorcy, to bardzo cenne i przydatne kompetencje.

Czytaj, sprawdzaj i oceniaj na podstawie własnych doświadczeń i intuicji

Fake newsy potrafią łatwo namieszać w głowach odbiorców. Kluczowe jest czytanie ze zrozumieniem, sprawdzanie, ale również ocenianie zgodnie z własnymi doświadczeniami. Intuicja jest tutaj bardzo ważna, choć każdy z nas wie, że potrafi zawieść. Umiejętne weryfikowanie informacji opiera się z jednej strony na suchych faktach i kilkukrotnym sprawdzeniu danych w różnych źródłach, a z drugiej powinno brać pod uwagę również własne doświadczenia, ponieważ to one kształtują postrzeganie świata w prawidłowych barwach.

Problem tkwi również w pobieżnym traktowaniu newsów. Często złapać się można na tym, że do powszechnego obiegu trafiają informacje poznane jedynie z nagłówków, zasłyszanych przypadkowo wiadomości. Czytanie w sposób całościowy artykułów i poznanie wygłaszanej opinii do końca jest bardzo istotne w unikaniu rozpowszechniania fake newsów i wierzenia nieprawdziwym informacjom.

Bardzo ważna jest również odpowiedzialność ponoszona za przekazywane informacje. Zanim zdecydujesz się przesłać dalej poznane dane, upewnij się, że rzeczywiście są one sprawdzone i pewne. Rozpoznanie fake newsów wiąże się również z braniem odpowiedzialności za to, co z przeczytanymi czy zasłyszanymi wiadomości stanie się dalej. Czytaj, sprawdzaj i upewniaj się co do prawdziwości przeczytanych informacji, zanim zdecydujesz się o nich komuś opowiedzieć. Pamiętaj o tym, że fake newsy i mało prawdopodobne opowieści mogą rozchodzić się między odbiorcami jeszcze szybciej, niż w przypadku wiarygodnych danych.