jak być dobrym liderem
20
cze

Jak być dobrym liderem?

Bycie szefem a liderem to dwie różne rzeczy. Najważniejszą różnicą jest to, że szef sprawuje pieczę nad innymi dzięki posiadanemu stanowisku, zaś lider pociąga tłumy swoją postawą, którą motywuje innych do działania i dążenia do tego samego celu. Jednak warto pamiętać, że jedno nie wyklucza drugiego i pomimo tego, że niektórzy są urodzonymi przywódcami, pewnych cech można się nauczyć, żeby stać się dla innych liderem, za którym podążą. A więc zastanówmy się, jak być dobrym liderem? Na to pytanie poznają Państwo odpowiedź w niniejszym artykule.bycie liderem

Cechy dobrego lidera – Po czym go poznać?

Zastanawiając się, jak być dobrym liderem w pracy, warto popracować nad paroma cechami, które znacząco ułatwiają kierowanie zespołem i mają znaczący wpływ na wydajność pracowników. Po czym poznać dobrego lidera? Otóż powinien on przejawiać parę niezwykle ważnych cech, takich jak:

  1. Opanowanie i kontrolowanie swoich emocji – niezależnie od tego, co się dzieje, nadmierne emocje nie pomogą rozwiązać problemu. Rozemocjonowany lider zwiększa napięcie wśród pracowników, przez co stres eskaluje wywierając negatywny wpływ na wykonywanie czynności służbowych mających na celu zażegnanie kryzysu.
  2. Zdecydowanie i podejmowanie przemyślanych decyzji – wszystkie ważne decyzje powinny być dokładnie przemyślane nie tylko pod kątem samych pomysłów, ale również sposobu ich realizacji, możliwych korzyści i strat. Zatwierdzanie ważnych projektów pod wpływem chwili może być nie tylko rujnujące dla samej firmy, ale powodować napięcie wśród pracowników, jeśli pomysł okaże się nie do zrealizowania. Dlatego lepiej dokładnie przeanalizować nakłady pracy oraz możliwość realizacji uwzględniając potencjalne potknięcia czy opóźnienia.
  3. Dostrzeganie mocnych i słabych stron – zarówno swoich, jak i pracowników. Takie podejście pomaga realnie ocenić możliwości każdego członka zespołu i dopasować przydział zadań do jego możliwości, aby jak najlepiej wykorzystać jego potencjał, jednocześnie stwarzając możliwość dalszego rozwoju zawodowego.
  4. Łatwo dochodzi do porozumienia z innymi pracownikami, potrafi wczuć się w sytuację drugiego człowieka.
  5. Jest osobą, która potrafi współpracować z innymi, dzięki czemu dobrze kieruje pracą zespołu. Potrafi wykorzystać mocne strony każdego członka rozdzielając odpowiednio zadania, a także dobrze koordynuje pracą grupy. Właściwie organizuje pracę zespołu stale optymalizując efektywność, a jednocześnie nie wzbudzając w pracownikach strachu, lecz szacunek, zyskując tym samym ich dobrowolne poparcie dla podejmowanych przez siebie decyzji.
  6. Potrafi budować w miejscu pracy kulturę współodpowiedzialności wśród członków swojego zespołu.
  7. Podczas wykonywania obowiązków i powierzonych mu zadań jest osobą sumienną, odpowiedzialną i zdyscyplinowaną.
  8. Swoją postawą budzi szacunek członków zespołu, motywuje ich do działania i zachęca do pracy.
  9. Jest osobą, która wywiera pozytywny wpływ na otoczenie, dzięki czemu przynosi korzyści firmie oraz członkom zespołu, którego prace koordynuje.
  10. Czuje się spełniony w roli, jaką pełni w firmie, a także jest osobą, która wierzy w swoje możliwości i przekłada to na podejmowane przez siebie działania.

lider w zespole ludzi

Jak być dobrym liderem w pracy? – Kilka porad

Jeżeli Państwo też zastanawiają się, jak być dobrym liderem w pracy, a nie tylko zwykłym szefem, warto poszerzyć zakres swoich kompetencji w zakresie zarówno umiejętności miękkich, jak i fachowej wiedzy. W tym celu warto zainteresować się branżowymi szkoleniami z zakresu przywództwa, procesów komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zarządzania zespołami i własną energią, a także technikami radzenia sobie ze stresem, które oferowane są przez firmę MentalSpecialForces.

Specjalizujemy się w niniejszej tematyce skierowanej do biznesu, a także służb specjalnych. W okresie występowania coraz większych polaryzacji społecznych niezwykle przydatne może być również szkolenie z zakresu psychologii konfliktów, które nauczy Państwa radzenia sobie z krytycznymi sytuacjami w sposób charakterystyczny dla dobrego przywódcy. Dlatego też, jeśli zastanawiacie się, jak być dobrym liderem i postanowicie poszerzyć swoje kompetencje o szkolenia, które przełożą się na przywództwo w miejscu pracy, warto skontaktować się z profesjonalistami MentalSpecialForces.

Bo jak wiadomo, dobry lider = zgrany zespół.